Læge Lisbeth Falkenberg

+45 97 52 20 11 Læge Lisbeth Falkenberg, Kompagnigade 3,1, 7800 Skive

Menu

Om lægehuset

Læge Lisbeth Falkenberg har adresse : Kompagnigade 3,1 7800 Skive.
Der forefindes elevator og generelt handicapvenlige forhold

Klinikken er en solopraksis ejet af Læge Lisbeth Falkenberg.

KONSULTATIONER:
Klinikken er åben for telefonhenvendelse hver dag fra kl 8 til 14. Fra kl 14 til 16 henvises til mobilnummer 40362011 ved akut behov for lægehjælp.

Alle telefonhenvendelser visiteres først af sekretær Jette eller Annemette og der vil herefter blive tilbageringning til patienten fra Lisbeth Falkenberg, Bente, Jette eller Annemette afhængig af henvendelsens karakter. Tilbageringning fra Lisbeth og Bente vil typisk ligge mellem kl 11.30 og 12 eller ml kl 15 og 16.
Der er alm. læge- og sygeplejerske konsultationer ml. kl. 8 og kl. 15. Onsdag mulighed for læge-konsultation indtil kl. 16.45. Fredag er der ikke mulighed for sygeplejerske-konsultation.
E-mail konsultation besvares indenfor 2 arbejdsdage (medmindre Lisbeth har ferie, er på kursus el. lignende).
Sygebesøg køres efter aftale.

PERSONALE:
Der er ansat 1 sygeplejerske Bente Dahl, 1 sekretær Jette Clausen, samt 1 sundhedssekretær Annemette Nørgaard.

Bente har selvstændige konsultationer, hvor hun varetager : kontrol af sukkersygepatienter, astma- og KOL-patienter, blodtrykskontrol, sårbehandling, vaccinationer, øreskylning, vortebehandling, vægtkontrol, håndterer urinprøver, laver lungefunktionsundersøgelser, hjertekardiogram, blodprøvetagning, INR, m.m.

Annemette har sekretærfunktion, men har også selvstændige konsultationer, hvor hun bl.a. tager blodprøver, håndterer urinprøver, tager hjertekardiogram, vaccinationer, vejer/måler børn før børneundersøgelser m.m. Derudover tilbyder hun øreakupunktur.