Læge Lisbeth Falkenberg

+45 97 52 20 11 Læge Lisbeth Falkenberg, Kompagnigade 3,1, 7800 Skive

Menu

Aktuelt

Sygeplejerske Bente Dahl Kristensen går på efterløn 1. januar 2019. Vi vil alle komme til at savne hende meget..

Heldigvis har vi fået en ny dygtig sygeplejerske i stedet for Bente. Hun hedder Louise Holm Forsberg og er 40 år. Hun har været ansat i en anden lægepraksis de sidste 7-8 år. Før det har hun været i hjemmeplejen og på børneintensivafdelingen i Skejby. Håber I vil tage godt imod Louise :-)

 

VEDR. PERSONDATAFORORDNINGEN.

Klinikken opfylder kravene til den nye persondataforordning, som træder i kraft 25.maj 2018.

Vedr. patientoplysninger opbevares stamdata, inkl. CPRnummer, samt alle relevante helbredsoplysninger. Har det relevans for behandling af patienten kan religiøs overbevisning og/eller race/etnisk herkomst være journalført.

Hvis patienter ønsker en liste over de samarbejdspartnere (fx sygehus, speciallæger, kommune, sundhedsdatastyrelsen m.fl.) , som fra klinikken kan få tilsendt patientfølsomme data, kan denne liste rekvireres på klinikken.

 

.

 

Klinikken har oprettet en lukket facebook-gruppe, som du kan anmode om medlemsskab af.  Facebook-siden bruges til både formelle og mere uformelle informationer til patienterne.

https://www.facebook.com/groups/1627479267464531/?fref=ts